Eftersnack med SKL på Socionomdagarna

Varför behövs en socionomexamen inom den sociala barn- och ungdomsvården? Och hur blir det för dem med en massa erfarenhet men ingen socionomexamen? Vi pratar med Åsa Furén Thulin från SKL.

Vi är i dag överens med SKL om att det är socionomer som ska anställas inom den sociala barn- och ungdomsvården. Samtidigt finns det många inom verksamheten som har andra utbildningsbakgrunder, men med motsvarande erfarenhet. De som anställts innan den 1 juli 2014 ska valideras utan att behöva gå någon vidareutbildning, konstaterar Åsa Furén Thulin. Och för dem som vill vidareutbilda sig till socionom ligger det nu hos högskolorna att ta fram kompletterande utbildningar.