Elevhälsan ska stödja en jämlik skola för alla

Alla elever måste få tillgång till elevhälsa, oavsett var i landet man bor. Det kräver att mer resurser riktas rätt över hela landet, skriver Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, tillsammans med Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och Anders Wahlberg, ordförande för Sveriges Psykologförbund, i Upsala Nya Tidning.

Den psykiska ohälsan ökar bland eleverna. Skolan har länge stått nästan hjälplös inför detta faktum. Under en tid bantades skolhälsovården ner. Det är välkommet att en fungerande elevvård med flera professioner, som kuratorer och psykologer, skolsköterskor och skolläkare, nu är på väg att återupprättas, skriver de tre förbundsordsförandena i debattartikeln i UNT.

Elevhälsan och elevvårdspersonalen måste bli mer närvarande bland eleverna på skolorna. Det kräver ökade resurser och därför är det glädjande att Skolkommissionen har föreslagit en ökad nationell finansiering av skolan utifrån socioekonomiska faktorer som skjuter till resurser till elevhälsan.  Det är ett steg i rätt riktning för en mer tillgänglig och likvärdig elevhälsa.

Kuratorer och psykologer i elevhälsan pressas av en hög arbetsbelastning. Elevunderlaget måste begänsas. Ett riktmärke är 300 elever per skolkurator och 500 elever per skolpsykolog. Dit är det långt idag.

"Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet måste tas på allvar. Elevhälsan ska stödja en jämlik skola för alla. Med Skolkommissionens förslag kan kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare och lärare få resurser för att kunna samverka och förändra skolans arbete för elevhälsa och studiero. Det kan innebära ett lyft för hela den svenska skolan."