Emöke Bokor ny i Akademikerförbundet SSR:s styrelse

Akademikerförbundet SSR:s kongress valde idag ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren och Emöke Bokor från Torsås invaldes som ny ledamot.

Emöke Bokor är 38 år och kommer från Torsås kommun. Hon är socialpsykolog och socionom med tidigare erfarenheter från socialtjänsten. Nu arbetar hon som skolkurator på nätbaserade Korrespondensgymnasiet och har enskilda uppdrag på Linnéuniversitetets socionomutbildning.

Hon har varit fackligt aktiv sedan 2005 och har flerårig erfarenhet som skyddsombud, löneförhandlare och ordförande för Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Torsås kommun och regionföreningen i Kalmar.

 - Vi är ett växande samhällsvetarförbund och vi ska uppmärksamma och representera alla våra yrkesgrupper. En viktig fråga är att driva på för bättre förutsättningar för att utlandsfödda ska komma in på arbetsmarknaden.  

- Kopplingen mellan forskning och arbetsliv är också en angelägen fråga.  Samarbetet mellan universitet och arbetsgivare behöver utökas, fackens roll på universitetet måste stärkas och samarbetet med studentföreningar utökas, säger Emöke Bokor. 

För mer information ring Emöke Bokor 070 - 566 41 47

Här är samtliga som idag valts in i Akademikerförbundet SSR:s förbundsstyrelse:

Heike Erkers, Stockholm, ordförande, omval

Carina Laurin Stensson, Örebro, förste vice ordförande, omval

Evert Blohmé, Helsingborg, andre vice ordförande, nyval

Emöke Bokor, Torsås , nyval

Anne-Lie Bygdén, Lycksele, omval

Chris Christensen, Tygelsjö, omval

Jenny Ek, Borås, omval

Niklas Eldholm, Örebro, omval

Beatrice Högå, Karlstad, nyval

Mikael Kjelleros Endrell, Nykvarn, nyval

Alexander Ramsing, Nybro, omval

Marie Stenmark, Sundsvall, omval