En kvarts miljard till arbetsgivararbete

Arbetsförmedlingen vill förbättra och fördjupa kontakterna med landets arbetsgivare. Nu satsar myndigheten en kvarts miljard på arbetsgivararbetet.

För att Arbetsförmedlingen ska fungera effektivt är goda relationer med arbetsgivare avgörande, skriver myndigheten på sin hemsida. Under 2015 avsätter man därför 258 miljoner kronor, bland annat för att utöka antalet medarbetare med inriktning på arbetsgivarkontakter. Arbetsförmedlingen har tidigare meddelat att omkring en tredjedel av myndighetens 300 kontor ska läggas ned. Pengarna kommer istället att läggas på nyrekrytering.  

– Oavsett om det handlar om att matcha arbetssökande till arbete eller hjälpa företag att hitta rätt kompetens behöver vi bli bättre på att möta arbetsgivarna. I grunden handlar det om att möta arbetsgivarna på deras arbetsplatser och i deras nätverk, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande från myndigheten.

Carina Lindfelt på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv säger till Sverige Radio att hon är tveksam till om satsningen kan vinna tillbaka arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen. Hon säger att det inte ”blivit något rejält” av tidigare satsningar.

Christer Gustafsson, Saco-S ordförande på Arbetsförmedlingen, tycker däremot att det är ett bra initiativ.

– Vi är positiva till att man frigör resurser för arbetsförmedlare att träffa arbetsgivare. På kort sikt kan det dock bli problematiskt att få plats i lokalerna, eftersom förmedlarna inte kommer att vara ute hos arbetsgivare hela tiden, säger Christer Gustafsson.

Ylva Mossing