En öppen arbetsmiljö för alla viktig facklig fråga

Det är helt oacceptabelt att hbtq-personer fortfarande år 2017 utsätts för trakasserier och diskriminering på jobbet. Kunskaperna om hbtq-frågor måste öka i arbetslivet, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, inför Pridefestivalen i Stockholm.

För tolfte året i rad deltar Akademikerförbundet SSR i Stockholm Pride.

– Alla ska kunna känna sig bekväma att vara sig själva på sin arbetsplats. Så är det tyvärr inte idag. Arbetet för ett inkluderande arbetsliv är en prioriterad facklig fråga. På ett bredare plan handlar det också om att stå upp för allas lika värde. Därför är det självklart för oss att delta i Stockholm Pride och andra Pridefestivaler runt om i landet, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR kommer att finnas på plats i Pride Park på Östermalms IP från onsdag den 2 augusti och tågar traditionsenligt i en egen avdelning i Prideparaden lördagen den 5 augusti.

Dessutom genomförs i förbundets regi för sjätte året i rad utbildningen Hen Hon Han, som är en kompetensutveckling i arbetsmiljöfrågor med fokus på hbtq- och diskrimineringsfrågor. Deltagarna är chefer, HR-specialister och fackligt förtroendevalda.

– Intresset för utbildningen har varit väldigt stort med dubbelt så många sökande som platser. Vi kommer att diskutera bemötandefrågor och genomföra en workshop om hur fack och arbetsgivare kan samarbeta för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö, säger Daniel Hjalmarsson, ombudsman för Akademikerförbundet SSR.