En riktigt bra morsdagspresent

Att bli förälder är fantastiskt! Men att vara föräldraledig eller arbeta deltid påverkar pensionspengarna för den som stannar hemma längst – och det är oftast mamma. Ge därför din partner den finaste av alla morsdagspresenter; slå in din premiepension i ett fint paket och ge er båda en tryggare pension.

Vet du att när du tar ut föräldraledigt kan inkomsten och din pension påverkas? Du tjänar fortfarande in till din allmänna pension under din föräldraledighet eftersom den är pensionsgrundande, men eftersom föräldrapenningen är lägre än lönen blir ju också pensionsavsättningen lägre. För att jämna ut inkomstskillnaderna mellan dig och din partner kan ni föra över premiepensionen till den som tjänar minst.

Du tjänar alltså in till din pension även under småbarnsåren. När man börjar ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan fortsätter man att tjäna in till sin allmänna pension, precis som under tiden man arbetar. Den förälder som tjänar minst får även extrapengar till sin pension under barnets första fyra år. Har man adopterat kan man få pensionsrätt för barnår för de första fyra åren som man har haft barnet i sin vård, men längst till det år barnet fyller 10 år. Dessa extrapengar till pension kallas för pensionsrätt för barnår. Det är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. Det beräknas automatiskt och syns i det orangea kuvertet.  

Att vara föräldraledig eller arbeta deltid påverkar hur pensionen kommer att se ut. Störst påverkan får det på pensionen om du ensam tar hela föräldraledigheten och sedan arbetar deltid under många år. Akta dig för deltidsfällan om du kan! Med pensionsrätten för barnår och en del förmåner inom vissa tjänstepensionsavtal gör dock att påverkan inte blir riktigt lika stor. Minst påverkan på pensionen får de med låg inkomst som arbetar inom staten, kommun eller landsting och störst påverkan får de med hög inkomst i privat sektor.

Förutom den allmänna pensionen är det viktigt att arbetsgivaren betalar in tjänstepension. De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till tjänstepensionen även under tiden man är föräldraledig eller får föräldrapenning och i vissa fall måste man själv ansöka om det. Villkoren ser lite olika ut och vissa kollektivavtal är generösare än andra.  Hör därför efter om vad som gäller för dig. När det gäller deltidsarbete och vad arbetsgivaren betalar in till tjänstepensionen under tiden man arbetar deltid skiljer det sig mellan tjänstepensionsavtalen så ett tips är att även här ha koll på det.  

Presenttips: Överför premiepension 

Enligt undersökningar delar akademiker mest lika på föräldrapenningdagarna i relation till hela arbetsmarknaden. Män i kvinnodominerade yrken tar ut fler dagar än män i mansdominerade yrken. Fler delar lika men utvecklingen går långsamt. Andelen par som delar lika har ökat från 8 procent till 14 procent på några år. Färre än hälften av alla pappor tar ut fler än de 60 reserverade dagarna. Men det går att kompensera din partner och se till att ni båda har bra förutsättningar för en bra pension. Att föra över premiepensionsrätt kan vara ett sätt att kompensera för att den ena parten får ett inkomstbortfall som påverkar försörjningen senare i livet. 

Ge därför din föräldralediga och/eller deltidsarbetande kvinnliga partner den finaste av alla morsdagspresenter; slå in din premiepension i ett fint paket och överför den på din partner! Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida