Enkät ska ge svar om ungas hälsa och sexualitet

30 000 unga i åldrarna 15–29 år ska få svara på frågor om preventivmedel, sexuella erfarenheter och vad man har lärt sig i skolan om kroppen. Den stora enkätundersökningen görs nu under april och maj, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Resultaten ska användas för att utveckla hälsofrämjande och förebyggande verksamheter inom kommuner, landsting och civilsamhället. Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick och insamling och sammanställer svaren, sedan tar Folkhälsomyndigheten över och analyserar och bearbetar svaren.

Alla uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Folkhälsomyndigheten kommer inte att kunna koppla svaren till en enskild person.

Den färdiga rapporten kommer att vara klar 2016.