Ensamkommande barn – här hittar du allt!

Det är viktigt att se till barnens bästa i asylprocessen – även under en kris. Men det krävs bättre samarbete mellan myndigheterna för att ensamkommande ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Det konstaterade panelen under tisdagens seminarium.

Kommunerna ska se till att ensamkommande barn och unga får ett bra boende, en trygg vuxen att vända sig till och en skola att gå till. Men den pågående flyktingkrisen gör det svårare och svårare att tillgodose barnens behov och rättigheter. Det krävs ett helhetstänk med barnets bästa i fokus och bättre samarbeten mellan myndigheter istället för kortsiktiga lösningar för individuella myndigheter, sade en panel bestående av förbundsordförande Heike Erkers, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, och Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Öppet Sverige

Inom ramen för förbundets arbete på migrationsområdet kallat "Öppet Sverige" har vi levererat såväl rapporter som seminarier. Här hittar du länkar till det som gjorts hittills rörande just ensamkommande barn. 

Tisdagen den 20 oktober anordnade förbundet ett seminarium. Inbjudan ut med deltagarna kan laddas ner här bredvid och seminariet går att se i efterhand på YouTube eller om du klickar här ovan på bildens playfunktion.

I samband med seminariet släpptes delrapporten "Ensamkommande barn". Du kan ladda ner delrapporten som pdf. 

Inom ramen för Öppet Sverige har förbundet också gjort en inriktningsrapport där förbundets övergripande syn på migrationsfrågorna synliggörs. Ladda ner rapporten "Öppna systemen".

Den 5 november arrangeras också ett professionsorienterat seminarium om ensamkommande barn. Mer information om fortbildningsdagen hittar du i kalendariet.

Medierapportering

Förbundsordförande Heike Erkers intervjuas av Rapport om situationen för ensamkommande flyktingbarn och förbundets nya rapport. 

"Det brister i samverkan mellan myndigheterna gällande de ensamkommande flyktingbarnen. Det visar en stor enkät som Akademikerförbundet har gjort bland sina medlemmar. Nu vill förbundet bland annat tvinga alla skolor att ta emot barnen redan första veckan de är i landet." Här intervjuas förbundsordförande Heike Erkers av SVT.

"Flera svenska kommuner har Lex Sarah-anmält sig själva för att de inte klarar av att ta hand om ensamkommande flyktingbarn. Och enligt en rapport idag från akademikerförbundet SSR idag har socialdekreterarna runt om i landet stora problem att ge flyktingbarnen kvalitet i mottagningen." Inslag på Sveriges Radio. 

"Vi är övertygade om att det går att bygga ett hållbart system för våra ensamkommande barn vad det gäller mottagande, boende, skola, omsorg, hälsa, fritid och allt annat som är viktigt i ett barns liv. Men då måste fler se dagens situation som ett stresstålighetstest att lära av, i stället för en situation som skulle vara omöjlig att hantera." Heike Erkers och Ursula Berge skriver en debattartikel för Dagens Samhälle. 

För den som kan arabiska har Radio Swedens arabiska redaktion också rapporterat om frågan. 

Aftonbladet skriver om frågan på ledarplats