Ensamkommande barn - Hur ger vi ett bättre mottagande?

Välkommen till en fullmatad fortbildningsdag om ensamkommande barn!

Enligt Migrationsverket kommer antalet ensamkommande som kommer till Sverige vara fortsatt hög och vi kan idag se att antalet ökat drastiskt. Det är av stor betydelse att mottagandet av ensamkommande barn sker på ett bra sätt, då det har en central betydelse för ensamkommande barns framtida välmående. Eftersom Akademikerförbundet SSR organiserar medlemmar i alla delar av mottagandet vill vi ge möjlighet till gemensam utbildning, reflektion och diskussion oavsett var man arbetar.

Tid: Torsdag 5 november 2015, kl 08.30-16.30.
Plats: Coor konferens, Lindhagensgatan 126, Stockholm
Anmäla: Skickas till Julia Wålbrink senast den 29 oktober 2015

Målgrupp är professionella som i sitt uppdrag kommer i kontakt med eller har ansvar för ensamkommande barn.
Seminariedagen är kostnadsfri – bjud gärna med en kollega! 

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kronor. 

Mer information om seminariedagen Johnatan Kibebe, ombudsman Akademikerförbundet SSR.

För mer information om dagen se bifogad fil.

  • Datum och tid: 5 November 2015 kl. 08:30
  • Plats: Coor konferens, Lindhagensgatan 126, Stockholm