EPSU-styrelsen: Fler lagliga vägar till Europa och många frågor om TTIP

Det är en knapp vecka sedan nästan 1 000 människor fick sätta livet till när de försökte korsa Medelhavet på flykt från krig, förtryck och fattigdom. Det är det tydliga beviset på att EU:s migrationspolitik inte fungerar. Det är dags att öppna fler lagliga vägar in i Europa. Om det var man ense när EPSU styrelsen i dag träffades i Bryssel.

Internationell solidaritet och fackliga fri- och rättigheter är självklart för oss. Vi stöttar kollegor runt om i världen både i deras strävan att bilda fackföreningar och teckna kollektivavtal och i deras arbete med yrkes- och professionsfrågor. Vi protesterar högljutt när demokratin inskränks och det var självklart att uttala vårt stöd för fackliga kollegor i Ukraina när de hävdade sina demokratiska rättigheter och när Ryssland ockuperade Krim.

I veckan deltar vi i EPSU:s 50 styrelsemöte och på dagordningen finns bland annat godkännande av verksamhetsberättelsen för 2014. Och det som inte brukar ta mer än några minuter att behandla blev mötets kanske mest spännande fråga. Den föranledde två bordläggningar och intensiva förhandlingar. Sakfrågan handlade om hur EPSU:s styrelse i dokumentet skulle beskriva vad som hände i Ukraina och Krimhalvön förra året och vilken roll Ryssland hade. Kan tyckas självklart – men inte för alla. Vi ska inte tro att vinden alltid blåser i en riktning. I slutet enades vi i all fall om att oavsett våra länders regeringar är vårt fackliga uppdrag att alltid stå på arbetstagarnas sida.

Internationella handelsavtal är en annan stor fråga. EU förhandlar med USA och Canada om handelsavtal. Mer kan du läsa här

Våra fackliga kollegor i Europa är betydligt mer oroande än vi i Norden. De vill bekämpa avtalen och till och med helt stoppa dem. I Norden, och Sverige, förhandlar vi. Vi försöker alltid hitta den bästa lösningen och vi förhandlar med arbetsgivaren eller vem nu motparten råkar vara. Men vår modell bygger också på tillit och förtroende. Det finns en del forskning och mycket skrivet som visar att i Norden så litar vi på varandra betydligt mer än i andra delar av Europa vilket kan vara en förklaring till att vår modells framgång. Du kan läsa en här

Förhandlingarna om frihandelsavtal är i full gång. Många rundor har genomförts och många återstår. CETA (EU:s avtal med Canada) genomgår en ”legal scrubbing” och TTIP (EU:s avtal med USA) har nyss avslutat en runda och nästa är planerad ske i juli. För oss är det viktigt att både ställa viktiga krav och att säkerställa att det verkligen är ett avtal för fri handel som förhandlas fram och inte försöka att ytterligare liberalisera och privatisera, LO-TCO-Saco har agerat gemensamt och tog ställning för TTIP med en rad villkor. I mars följdes detta upp med ytterligare krav. Du kan läsa mer om det här

De svenska fackföreningarna i EPSU har gemensamt formulerat sin oro för hur handelsavtalen ska påverka handel med sådana tjänster som är offentligt (skatte-)finansierade. Vi är oroade över att den demokratiska kontrollen ska minska och vi är angelägna om att den säkras. Andra frågor som att garantera arbetstagarnas inflytande och nej till ISDS är självklart viktiga, men som vi uppfattar det krav som har bred uppslutning. Frågan om TTIP, och CETA, kommer att stå högt på dagordningen hela detta år och en bra bit in på nästa, det kan vi vara säkra på.

En annan stor fråga för de europeiska fackföreningarna handlar om skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Flera av EPSUs projekt är direktriktade mot dessa frågor. Ett handlar om LUXLEAK:s, läs mer här, ett annat om att det är dags för McDonalds att betala schyssta löner, anställa med ordentliga avtal och med semester och andra självklara arbetsvillkor istället för de nolltimmars kontrakt man har bland annat i England. EPSU försöker i kampanjen visa en affärsmodell för skatteundandragande och har för det rönt viss uppmärksamhet till och med från Kommissionen. Läs mer här.

Klart är att pengarna behövs i välfärden. I skolan, i hälso- o sjukvården, i socialtjänsten och för att skapa anständiga arbetsvillkor för arbetstagare i hela Europa. Mer följer!