Eskilstuna kommun bäst på jämställdhet

Lisa Friberg (S), ordförande i Eskilstunas jämställdhetsberedning, tog emot årets jämställdhetspris. Till höger: Eskilstunas stadshus. Foto: Therese Johansson och Sten Jansin

Svenska jämställdhetspriset gick i år till Eskilstuna kommun som länge jobbat aktivt med jämställdhet mellan könen. ”Inom socialtjänsten har man tittat på hur feriepraktikplatser fördelats. Det har gjort att man i sommar lättare kan bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden”, säger Lisa Friberg, jämställdhetsansvarig i kommunen.

Svenska jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som gjort något exceptionellt för att främja jämställdheten. Eskilstuna kommun var finalist redan förra året, men i år gick man hela vägen.

– Vi har jobbat aktivt med jämställdhet i kommunen sedan 70-talet. Det har gjort att jämställdhet är en naturlig del av kommunens verksamhet. Varje Eskilstunabo ska i kontakten med kommunen bli jämställt bemött, säger Lisa Friberg (S), ordförande i Eskilstunas jämställdhetsberedning.

Hur vanligt är det med jämställdhetsberedningar i kommuner?

– Det är inte så vanligt. Men för oss har det varit en framgångsfaktor som gjort att vi är politiskt starka i jämställdhetsfrågan. Vi har en representant från åtta riksdagspartierna i beredningen och alla partier är överens om att jämställdhet är viktigt för kommunen. Ökad jämställdhet är nyckeln för att få tryggare skola, fler jobb och en social hållbarhet.

Hur jobbar ni med jämställdhet inom förvaltningarna?

– Inom exempelvis socialtjänsten har man tittat på hur feriepraktikplatser fördelats ur ett könsperspektiv. Det har gjort att man nu i sommar lättare kan bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Ett annat gott exempel är projektet ”vi andas samma luft” inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det handlar om brukarmedverkan där brukare med psykiska funktionsvariationer utbildar andra brukare samt politiker, chefer och övrig personal i jämställdhet, säger Lisa Friberg och avslutar:

– Jämställdhetspriset är en bekräftelse på att det vi gör i kommunen är rätt. Nu har vi tagit nästa steg och kommer att anställa en jämställdhetsspecialist för att vässa arbetet ytterligare.

Svenska jämställdhetspriset delas ut av en jury med representanter från bland annat kommuner, regioner och SKL. Läs mer om det här.