Eslöv Årets Folkhälsokommun 2014

Skånska Eslöv har tagit hem priset som Årets Folkhälsokommun 2014. Långsiktiga insatser som får genomslag i alla verksamheter är kommunens vinnarrecept.

Bakom utmärkelsen – också kallad ”Den gyllene moroten” – ligger Svensk Förening för Folkhälsoarbete (SFFF), en riksorganisation för folkhälsovetare och andra som är intresserade av hälsofrämjande arbete.

”Moroten” delas ut för det långsiktiga strategiska folkhälsoarbetet som bedrivs i kommunen och inte den faktiska folkhälsan. Där ligger Eslöv långt i från i toppen, skriver Skånskan.se. Bland annat har både män och kvinnor en lägre medellivslängd i Eslöv jämfört med rikssnittet, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. 

Men det viktiga är "att inte se punkterna var för sig", säger kommunens hälsostrateg Erika Hjelm till Skånskan, utan att identifiera orsakerna och jobba för att färre ska hamna i utanförskap. 

Bedömningen av folkhälsoarbetet baseras på enkäter som skickats ut till de kommuner som ansökt om att få vara med.

I sin motivering skriver SFFF: "Eslövs kommuns folkhälsoarbete sker på en strukturellt riktig nivå då arbetet har en nära koppling till den politiska ledningen och finns organiserat så att insatserna får genomslag i kommunens alla verksamheter."

Prisutdelningen kommer att hållas den 27 mars 2015 på Folkhälsomyndighetens kansli i Stockholm.