Etablering kräver incitament, stabilitet och långsiktighet

Lagen om tillfälligt uppehållstillstånd skapar bekymmer då den gör det är svårt att skapa stabilitet för nyanlända. Det var en av aspekterna som lyftes fram under studentrådets lunchsamtal om hur högre utbildning kan bidra till etableringen av nyanlända.

Representanter från både Umeå universitet och Röda korset deltog, vilka båda på olika sätt arbetar med etableringen av nyanlända i Umeå. Vi bjöd in dem för att öppna upp för ett samtal kring de framsteg som gjorts och om de utmaningar som fortfarande finns när det gäller etablering på lärosäten.

Det blev ett lyckat och välbesökt samtal med många fina diskussioner. Under panelsamtalet kom bland annat uppmaningar om tidigare svenskundervisning upp som ett viktig steg för en enklare etablering. Något annat som lyftes fram var projektet Umegration där olika aktörer samverkar för att få till ett så bra klimat för etablering som möjligt.

Ett annat återkommande tema var incitament, det behövs incitament och stabilitet för etablering. Vi i Studentrådet lyfte framförallt kritik mot de tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav som minskar både incitamenten och stabiliteten i samhället.

Rekrytering och paneldebatt

Under helgen hade också studentrådet styrelsemöte i Umeå. Det blev en lyckad helg vars största fokus var att förbereda det ovan nämnda samtalet om nyanländas etablering. Vi har även förberett oss inför ett panelsamtal som vår ordförande Jonathan Eng kommer att delta i den 21 februari, där direktiv till utredningen om ett nytt anslagssystem för högre utbildning och forskning kommer att diskuteras.

Slutligen färdigställde vi vår kommande kampanj där vi hoppas kunna rekrytera många nya ledamöter som ska ta över när vi avgår som styrelse i juni. Vi är självklart måna över att få in nya engagerade studenter som vill fortsätta utveckla det arbete som vi i studentrådet påbörjat under vårt verksamhetsår. Håll utkik!

Julia Nordin, Vice Ordförande

Jonathan Eng, Ordförande