Etik och psykoterapi

Välkommen till en seminarieeftermiddag för att diskutera etik inom psykoterapi tillsammans med professor Erik Blennberger.

2014 tog Akademikerförbundet SSR fram en etisk kod för psykoterapi. Koden har som syfte att öka uppmärksamheten på de etiska problem man ställs inför, stimulera diskussionen och skapa klarhet om etiska normer och värderingar som ligger till grund för psykoterapi. 

Under eftermiddagen kommer vi bland annat att gå igenom koden och hur den kan användas praktiskt och diskutera etikämnets ställning i psykoterapiutbildningen. 

Den etiska koden innehåller resonemang och ställningstaganden om vilka normer och värderingar som ligger till grund för psykoterapi och hur psykoterapeuter definierar sitt uppdrag. Den är även framtagen för att användas som studiematerial på landets psykoterapiutbildningar. Den etiska koden är skriven av professor Erik Blennberger i samarbete med en referensgrupp och därefter väl förankrad via ett brett remissförfarande.

Tid: Torsdag 26 november 2015, kl 13.00-16.30.
Plats: Coor konferens, Lindhagensgatan 126, Stockholm
Anmälan till: julia.walbrink@akademssr.se senast den 17 November 2015.

Seminariet är kostnadsfritt – bjud gärna med en kollega!

För mer information om seminariedagen kontakta Johnatan Kibebe, ombudsman Akademikerförbundet SSR

Välkommen!

  • Datum och tid: 26 November 2015 kl. 13:00
  • Plats: Coor konferens, Lindhagensgatan 126, Stockholm