Etikrådets ärenden

Här hittar du ärenden som inkommit till rådet och vilken status de har.

Inkomna ärenden under beredning

  • Relation med fd klient
  • Skriva bok tillsammans med patient

Behandlade ärenden

  • Etiska för- och nackdelar med legitimation för socionomer?
  • Hur agera när bedömningar om vad som är barnets bästa står i konflikt med instruktioner från ledningen? 
  • Diagnoser är ett kriterium för ekonomisk ersättning till vårdgivarna. Vilket förhållningssätt ska kuratorn ha? 
  • Sekretessbelagda underlag för metodutveckling
  • Information om klient i sociala medier
  • Invandrarfientliga kommentarer från medarbetare 
  • Tidsgränser för behandling psykoterapi

Du som är medlem hittar svaren på behandlade ärenden under fliken Etikrådets forum