Etikrådets programförklaring

I april presenterades förbundets splitternya etikråd. Etiska problem kan ta sig olika uttryck, men vi kan stöta på dem oavsett vilket yrke vi har och var vi arbetar. Det är därför vi finns till – för er.

Jag är stolt.

Stolt över att tillhöra ett förbund som värdesätter etisk kompetens och som förstår innebörden av hur etiska problem kan göra den mest rutinerade yrkesutövare handlingsförlamad och få hen att må riktigt dåligt.

För vad gör man i situationer när man själv uppfattar att det varken finns rätt eller fel, där alla handlingsalternativ är dåliga, när man känner att man vill bryta mot regler och anvisningar för att göra det som känns rätt fast man då riskerar tjänstefel? Vad gör man när man tycker att en chef, kollega eller delar av den organisation man tillhör bryter mot ens egna grundläggande värderingar? Jag är stolt.

Jag är stolt över att förbundet tillsatt ett etiskt råd som har till uppgift att navigera, analysera och sprida kunskap om hur man kan tänka och handla i sådana situationer och jag är ödmjuk inför uppdraget att få ingå i detta sammanhang.

Etiska dilemman finns överallt

Etikrådet tillsattes av förbundsstyrelsen i slutet av april. Vårt första möte resulterade i en programförklaring där vi klargjorde rådets mål och syfte, vilka våra strategier är och hur kontakt med etikrådet kan gå till. Men vad handlar etik egentligen om? Etik handlar om människors lika värde, om ett gott och värdigt och till syvende och sist om vad som gör en handling rätt.

Många till synes banala vardagsfrågor kan rymma våra etiska problem. Etiska problem kan ta sig olika uttryck, men gemensamt är att vi kan stöta på dem oavsett vilket yrke vi har och var vi arbetar. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är ett etiskt problem och vad som till exempel är ett juridiskt, ekonomiskt eller organisatoriskt problem. Tveka ändå inte att höra av dig till etikrådet så hjälper vi till att analysera din fråga.

Etikrådet står nu till ert förfogande.  Det finns ingen fråga som är för liten eller för stor för rådet. Vi behöver nu få in många exempel från yrkeslivet. Maila och beskriv ditt ärende till etikradet@akademssr.se eller lämna ditt telefonnummer så hör jag av mig. Du kan välja att vara anonym om du så önskar.