Etisk kod för chefer

Nu är den här – Etisk kod för chefer. Välkommen till seminarium och boksläpp den 20 maj!

Etik är inte gamla dammiga filosofer och svårbegripliga principer. Etik är vår vardag och en nyckel till både kvalitet och hälsosamma organisationer. Det handlar om gott och ont, rätt och fel. Och det gäller våra liv, samhällen och även våra arbetsorganisationer. Detaljstyrningen har minskat utrymmet för professionen genom att fokuset är riktat uppåt, återrapporteringen kan göras på bekostnad av det egentliga arbetet och syftet, på ett sätt som inte gynnar dem som man är till för. Det gör att meningen och den viktiga drivkraften går förlorad. Etik och hälsa hänger samman. Att samtala om etik är en viktig del av ledarskapet.

Som chef har du ett särskilt ansvar. Vad behövs för att chefer ska kunna ta etiskt ansvar och skapa en etisk medveten organisation? Vilken kunskap har du och vilka förutsättningar har du för att göra etiska analyser och ta så goda beslut som möjligt? Etisk kod för chefer är tänkt att vara ditt stöd i vardagen. Den innehåller kunskap, verktyg och exempel.

Program

14:00 Inledning med Heike Erkers, förbundsordförande

14:10 En etisk kod för chefer. Forskaren och författaren Erica Falkenström presenterar boken

14:45 Samtal om chefsrollen och etiken. Panelsamtal. 

15:30 Mingel 

Tid och plats

Tid: Måndag den 20 maj kl. 14:00 - 16:30. 

Plats: Stockholm, Scandic Anglais

Vill du komma? Anmäl dig här senast den 5 maj

Varmt välkommen!

Om boken och författaren

Boken är skriven av Erica Falkenström på uppdrag av Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. 

I Etisk kod för chefer belyser Erica hur chefer genom ledarskap och organisering kan bidra till en etisk medvetenhet och handlingskraftig organisationskultur. 

  • Datum och tid: 20 maj 2019 kl. 14:00 - 16:30
  • Plats: Stockholm, Scandic Anglais