Etisk kod för socialt arbete – nu på engelska

Akademikerförbundet SSR:s etiska kod för socialt arbete får internationell uppmärksamhet. International Federation of Social Work (IFSW) rekommenderar den engelskspråkiga versionen till medlemmar och läsare på hemsidan.

Den etiska koden, som numera också finns i engelsk version, sätter ett gott exempel, menar Rory Truell, generalsekreterare för IFSW på federationens hemsida. 

”Det är spännande att se att nationella organisationer för socialt arbete ser över och uppdaterar sina etiska koder. Den svenska koden sätter ett väldigt gott exempel eftersom den går bortom vad socialarbetare ”borde eller inte borde göra”. Den uttrycker en hållbar modell för ett samhälle baserat på insikter och överenskommelser från internationellt socialt arbete: Solidaritet, humanitet, demokrati och delaktighet för alla i socialt rättvisa samhällen”, säger Rory Truell i ett uttalande på IFSW:s hemsida.

Koden är inte juridiskt bindande, men hjälper professionen att fatta välinformerade beslut baserade på värderingar och normer som representerar professionen, tillägger Titti Fränkel.