Ett enat Europa står upp för hbtqi-rättigheter

För tredje gången står Sverige värd för EuroPride. Trots avsevärda framsteg har vi fortfarande lång väg att gå när det gäller hbtqi-personers rättighter. Och vi måste stå upp för våra syskon – inte bara i Sverige utan i resten av världen. 

Kärleken till en annan människa är bland det vackraste som finns. Kärleken måste få vara blind och slipp styras av kön eller hudfärg. Kärleken mellan människor får aldrig fördömas av andra. Könsidentitet och könsuttryck är individens ensak och ska inte vara en fråga för andras dömande. Att  Kampen för hbtqi-personers rättigheter har nått hyfsat resultat i Sverige och att det finns en bred uppslutning bakom HBTQ personers rättigheter är välkänt, men hur ser det ut i resten av Europa och världen?

När Sverige för tredje gången i evenemangets korta historia arrangerar EuroPride står både Stockholm och Göteborg som värdar. Det sker under parollen ” Two Cities, One Festival – for a United Europe”, (Två städer, en festival – för ett enat Europa). Ett viktigt statement i en tid då Europa är splittrat och totalitära krafter får fäste i allt fler europeiska länder. I Ungern, Polen och Ryssland hårdnar klimatet och det blir allt tuffare för homosexuella. Där ökar våld, repressalier och mord av homosexuella, samtidigt som andra europeiska länders utveckling går mot ett helt annat håll.

Inte vaccinerade mot hatbrott

Vi har under ett antal år sett en positiv utveckling av hbtqi-personers rättigheter i både norra och södra Europa men i Östeuropa går utvecklingen snarare åt fel håll. Samtidigt vet vi att också att inte ens länder som har en lagstiftning som stödjer hbtqi-personers mänskliga rättigheter är vaccinerade mot hatbrott. Kanske behövs mer av gemensamma åtgärder inom ramen för EU samarbetet?

Det är fler länder än Sverige som lagstiftat om samkönade äktenskap. Bland EU:s länder utgör de en knapp majoritet. De andra nordiska länderna står förstås på listan. Och också i Belgien, Frankrike, Irland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Spaniel, Storbritannien och Tyskland är samkönade äktenskap erkända.

Går vi utanför Europa är bilden annorlunda. Samkönade äktenskap är bara lagliga i 23 av världens länder. Till det kommer 17 länder som accepterar partnerskap. I flera länder är det belagt med dödsstraff att ha sex med någon av samma kön. I exempelvis Iran, Saudiarabien, Jemen, Sudan, Somalia riskerar homosexuella att dödas av staten för sin kärlek till någon av samma kön.

"…en överträdelse av mänskliga rättigheter…"

Akademikerförbundet SSR är medlem i den globala fackliga federationen Public Services International, PSI, och hbtqi-personers rättigheter har stått på den fackliga dagordningen länge. I det handlingsprogram som det beslutades om på världskongressen i november 2017 finns ett avsnitt om hbtqi-personer och där har kongressen bland annat slagit fast följande:

”PSI motsätter sig alla former av marginalisering och stigmatisering kopplat till sexuell läggning, könsidentitet och könskaraktärisistika. Homofobi, bifobi, transfobi och stigmatisering av intersexuella i alla former skapar olägenheter och fördomar och innebär en överträdelse av mänskliga rättigheter.

Trots avsevärda framsteg har vi fortfarande lång väg att gå. Det är skandalöst att det finns länder där homosexualitet betraktas som ett brott, och till och med är belagt med dödsstraff. Andra lagar kriminaliserar transpersoners utseende och förhindrar deras möjlighet att byta kön i officiella handlingar.

Den offentliga sektorns fackföreningar spelar en avgörande och bredare roll när det gäller att utbilda och leda samhället till en bättre förståelse för hbtqi-frågor, genom att använda arbetsplatsen som en kraftfull och ovanlig möjlighet för att nå bortom gränser inom familjer, kultur och klass för att engagera och utbilda.”

Det innebär förstås inte att de fackliga kollegor runt om i världen som är utsatta för dödshot, trakasserier och förföljelse kan komma ut. Men det är ett viktigt steg, och ett viktigt stöd, att den globala fackföreningsrörelsen fullt ut står upp för hbtqi-personers demokratiska och mänskliga rättigheter.