Ett steg närmare en nationell handlingsplan för social barn- och ungdomsvård!

Regeringen har fattat beslut om yrkesintroduktion, fördjupnings- och ledarutbildning inom socialtjänsten. Helt i linje med Akademikerförbundet SSR:s förslag om en nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, skriver Titti Fränkel.

– Det här är en god början, säger förbundsordförande Heike Erkers. Förbundets enträgna arbete verkar äntligen ge resultat. Vi är glada för att regeringen lyssnat på oss och ser med tillförsikt på fortsättningen. Den sociala barn- och ungdomsvården liksom socialtjänstens övriga verksamheter behöver ett kvalitetslyft. Chefer och handläggare måste få rimliga villkor för att kunna utföra komplexa, kvalificerade arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.

Förbundets krav om fördjupningsutbildning för socialsekreterare i den sociala barnavården, och ledarutbildning för chefer har tagits på allvar. Regeringen har bland annat gett Socialstyrelsen i uppdrag att anordna två uppdragsutbildningar (7, 5 högskolepoäng var).

Vidare har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att ta fram ett webbaserat stöd till kommunerna för yrkesintroduktion. Socialstyrelsens uppdrag ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer.   

– Vi ser fram emot ett nära och fruktbart samarbete med Socialstyrelsen och övriga aktörer. De olika uppdragen måste fyllas med innehåll som motsvarar de stora behov som finns hos våra medlemmar ute i kommunerna. Eftersom vi organiserar sju av tio socialsekreterare har vårt förbund viktig kunskap att bidra med, avslutar Heike Erkers.