Ett steg närmare legitimation

Nu ska en utbildning som ska ge kuratorer i hälso- och sjukvården legitimation tas fram. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Det finns i dag 19 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården som kräver en yrkesexamen och legitimation. I juni blev det klart att den gruppen skulle utökas till 20, då riksdagen fattade beslut om att regeringen snabbt skulle lägga fram ett förslag om legitimation också för kuratorer.

I dag togs ytterligare ett viktigt steg i processen när regeringen beslutade att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ska utreda hur en yrkesexamen som leder till legitimation för kuratorer ska se ut.

– Legitimationen är väldigt viktig för patientsäkerheten. Den gör att patienten kan vara säker på att kuratorn har relevant utbildning och det kommer också gå att återkalla en legitimation om det skulle vara nödvändigt, det är bra för patienterna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i regeringens pressmeddelande.

Beslutet är en seger för Akademikerförbundet SSR som drivit frågan om legitimationer ända sedan förbundet bildades 1958. 

– Äntligen! Det här är jätteroligt. Och jätteviktigt, därför att det psykosociala arbetet på det här sättet blir fredat och tillmäts den betydelse det förtjänar. En yrkesexamen blir statens bevis på att den som utför arbetet är utbildad för uppgiften och att utbildningen vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Titti Fränkel, förbundets utvecklingschef inom socialt arbete.

Vid sidan av kuratorerna lyfter Titti Fränkel, liksom Helene Hellmark Knutsson, fram patienterna som de stora vinnarna.

– En patient som är i kris kan vara trygg i att få möta en person som vid sidan av psykosocialt behandlingsarbete är utbildad i socialrätt och i hur samhället är uppbyggt. Med en legitimation minskar risken att arbetsgivarna överlåter kuratorsuppgifter på andra professioner som inte är utbildade för det, säger Titti Fränkel.

UKÄ har ett år på sig med utredningen och under den tiden ska man, utöver att lämna förslag på kraven för examen, också överväga om utbildningen ska omfatta 30 eller 60 högskolepoäng.

Så när finns legitimationerna på plats?

– Under 2018 hoppas jag. Det borde inte ta så lång tid när det väl finns ett beslut, säger Titti Fränkel.

Text: Tim Andersson