Ett stort steg mot ökad patientsäkerhet

- Äntligen! Efter många års seg och hård kamp tas ett viktigt steg mot legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. Nu utgår vi från att regeringen lyssnar på uppmaningen från en enig riksdag, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Patienterna är de stora vinnarna på riksdagens enhälliga beslut idag. Beslutet är ett så kallat tillkännagivande där regeringen uppmanas att snarast möjligt lägga förslag om införande av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.  Förslaget ska aviseras i budgetpropositionen och innehålla besked om tidigast möjliga datum för ikraftträdande.

Samtliga riksdagspartier står bakom uppmaningen till regeringen.

- Den breda politiska enigheten bakom kravet på införande av legitimation är särskilt glädjande, eftersom det borgar för en långsiktig och stabil lösning. Jag är glad över att politikerna har lyssnat och stolt över alla medlemmar landet runt som har jobbat stenhårt för att driva den här frågan, säger Heike Erkers.

Legitimationskravet handlar framför allt om patientsäkerhet. Som patient ska man veta vad den man träffar i vården kan och är utbildad för och även vid behov kunna ställa någon till svars.

- Dagens riksdagsbeslut är ett avgörande steg mot genomförandet av ett krav som såväl lärosätena som Socialstyrelsen och olika vårdprofessioner står bakom och välkomnar. Nu är det regeringen som snarast möjligt ska ta sista steget och vi ser fram mot att följa den processen, säger Heike Erkers.