Ettårigt kollektivavtal mellan Almega Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden

Almega Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden har ingått ett nytt avtal som kommer att gälla till nästa vår. Löneökningarna följer arbetsmarknadens märke på 2,2 procent.

I dag den 13 maj 2016 ingick Almega Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden ett nytt ettårigt avtal som kommer att gälla från 1 maj 2016 till 30 april 2017. Löneökningarna följer det så kallade märket på arbetsmarknaden om 2,2 procent. Villkorsavtalet prolongeras och parterna har inrättat flera arbetsgrupper. 

Det nuvarande avtalet om allmänna villkor förlängs till och med 30 april 2017.  Parterna har också inrättat arbetsgrupper för att underlätta nyanlända akademikers möjlighet att få arbete inom sitt yrke, den särskilda ITP planen för ambulerande tjänstemän, det delade arbetsmiljöansvaret och det lokala fackliga arbetet. Läs även Almega Bemanningsföretagens pressmeddelande.