Evert Blohmé ny andre vice ordförande i Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR:s kongress valde idag Evert Blohmé från Helsingborg till förbundets andre vice ordförande.

Evert Blohmé är 53 år och bosatt i Helsingborg. Han är förvaltningssocionom och arbetar som ekonom i Helsingborgs kommun. Han har varit fackligt aktiv sedan slutet av 1980-talet och har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2006.

– Mitt fackliga arbete har alltid varit grundat i mitt intresse för professionsfrågor för ekonomer och samhällsvetare. Jag vill bidra till att alla professioner i förbundet ska synas och höras, så att vi i vårt samhällsvetarförbund styrker varandra. För mig är det också viktigt vara lokalt fackligt aktiv. Det ger ett bra inflöde av idéer och åsikter till förbundsstyrelsearbetet, säger Evert Blohmé.

För frågor ring Evert Blohmé på telefon 070 686 60 65.