Evolution för dokumentation?

Socialsekreterare lägger tre gånger så mycket tid på att dokumentera än de lägger på att träffa de barn och familjer de utreder. Men med hjälp av ny teknik och stöd i vad som faktiskt måste dokumenteras kan tid frigöras.

Socialtjänstpodden gästas den här veckan av Marta Nannskog, projektledare på SKL som arbetar med två regeringsuppdrag om socialtjänstens dokumentation. Det ena handlar om dokumentation via taligenkänning – att man talar in journalanteckningar och utredning som blir till text i verksamhetssystemet. Det går betydligt snabbare än att skriva och kan göras tillsammans med brukarna. Taligenkänning testas nu av tre kommuner och reaktionen från socialsekreterarna så här långt är väldigt positiv.

Det andra uppdraget handlar om att tillsammans med 35 kommuner titta på vad som faktiskt måste dokumenteras och hur dokumentationen kan bli lättare att ta till sig för framförallt brukare. Regeringsuppdragen har kommit till är en del av de förslag som den nationella samordnaren för den sociala barn och ungdomsvården lagt fram.

Syftet är att socialsekreterare ska få mer tid till att träffa barn och deras familjer. Marta menar ett förändrat arbetssätt med dokumentation både kan bidra till att brukare kan bli mer delaktiga i socialtjänstens arbete och att arbetet kan bli roligare och mer meningsfullt för socialsekreterarna.