Expertgrupp ska jobba för jämställda högskolor

De kvinnliga professorerna behöver bli fler och jämställdheten på de svenska universiteten måste förbättras. I dag tillsätter regeringen en expertgrupp för ökad jämställdhet.

Trots att antalet kvinnor som studerar vidare är fler än antalet män har kvinnor sämre möjligheter till karriärutveckling på de svenska högskolorna. Bara en av fyra professorer är kvinna, något som regeringen vill ändra på.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, har därför tillsatt en expertgrupp som ska arbeta med att förbättra jämställdheten på högskolorna, skriver ministern på SVT Opinion.

Gruppen ska komma med idéer och förslag som ska ligga till grund för 2016 års forskningsproposition. Regeringens mål är att öka antalet kvinnliga professorer, att forskningsmedel ska fördelas jämställt och att myndigheter ska få ett tydligare uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i sina verksamheter.

De mål som finns för nyrekrytering av professorer på lärosätena gäller till 2015 och regeringen arbetar med att ta fram nya rekryteringsmål till 2016. 

Jämställdhetsgruppen

I gruppen ingår: 

KTH:s vicerektor Gustav Amberg, 
filosofiedoktor Fredrik Bondestam, 
vice president Volvo Group Telematics & WirelessCar Peter Grönberg, 
journalisten Johanna Koljonen, 
docent Agneta Stark, 
analytiker John Tumpane, 
professor Agnes Wold,
Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz.

Källa: SVT Opinion