Facken inom industrin har lämnat sina avtalskrav

Igår presenterade facken inom industrin sina avtalskrav inför nästa års avtalsrörelse.

De kräver 2,8 procent i löneökning och ett 1-årigt avtal. Utöver det yrkar de på att ytterligare avsättning ska göras till de system för deltidspension/flexpension man har inom industrin och att parterna ska införa en modell för systematiskt jämställdhetsarbete. De vill också inleda ett permanent partsgemensamt arbete i arbetsmiljöfrågor där frågor som rehabilitering, företagshälsovård och säkerhet ingår.

Den internationellt konkurrensutsatta sektorn, det vill säga industrin, ska sedan 1997 vara lönenormerande för hela arbetsmarknaden. I år har dock LO-samordningen brustit så man kan befara att det kan bli en lite stökig avtalsrörelse.

Akademikerförbundet SSR inom privat sektor

Akademikerförbundet SSRs medlemmar finns både inom industrin och tjänstesektorn. Förbundet har sammanlagt cirka 10.000 medlemmar inom privat sektor. På industrins områden representeras våra medlemmar ofta av Sveriges Ingenjörers Akademikerföreningar. Inom tjänstesektorn är det ofta Akademikerföreningen som är den lokala arbetstagarparten. På många företag och organisationer saknas det lokala fackliga förtroendemän. Akademikerförbundet SSR har inom tjänstesektorn en stor andel av våra medlemmar inom handel och tjänster, bemanning, den privata vårdsektorn och civilsamhället. Akademikerförbundet SSR är avtalsansvarigt, det vill säga är kontaktförbund och har huvudansvar och sköter avtalsförhandlingarna, på avtal inom Almega, Svenska Kyrkan, Arbetsgivaralliansen, KFO, KFS, IDEA och Fastigo.