Facken inom industrin har tecknat nya treåriga avtal på 6,5 procent

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna.

Avtalen är treåriga och innehåller löneökningar på 6 procent samt ökade avsättningar till flexpension på 0,5 procent. Läs mer på Sveriges Ingenjörers hemsida.