Facken inom industrin säger ja till nytt avtal på 2,2 procent

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har i dag gemensamt svarat ja till Opos slutliga hemställan i industriförhandlingarna.

Avtalet är ettårigt och har ett avtalsvärde på 2,2 procent, inklusive en fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension. Dessutom har parterna träffat överenskommelser om ökat fokus på jämställdhet, likabehandling och arbetsmiljö.

"Nu när industrins parter enats om ett märke kan avtalsförhandlingarna på den övriga arbetsmarknaden få upp farten”, säger Maria Johansson, biträdande förhandlingschef för privat sektor på Akademikerförbundet SSR.

De nya avtalen gäller 1 april 2016–31 mars 2017. Totalt berörs ungefär 600 000 löntagare.

http://www.sverigesingenjorer.se/Aktuellt-och-press/Nyhetsarkiv/Pressmeddelanden/Facken-inom-industrin-sager-ja-till-nytt-avtal-pa-22-procent/