Fackens gemensamma uppdrag

Från Akademikerförbundet SSR:s sida pratar vi ofta om fackens gemensamma uppdrag. Men hur det skulle kunna se ut och vad det innebär gräver vi djupare i denna vecka tillsammans med Handelsanställdas förbund.

Susanna Gideonsson är ordförande för Handels – som är tredje störst inom LO, och kanske det förbund som rekryterar flest nya medlemmar varje år i relation till sin storlek. Hur ser de på hela fackföreningsrörelsens gemensamma utmaningar, och vad kan ett akademikerfack göra för att möta dem? Hur kan vi tillsammans vända utvecklingen med sjunkande facklig anslutningsgrad?

Med Ursula Berge och Simon Vinge vänder podden på stenar så som anslutningsgrad, genomströmning i organisationen, och appar – och finner både likartade och vitt skilda svar på de olika frågorna. Men den svenska arbetsmarknaden hänger på att vi lyckas. Veckans podd är för dig som håller med – eller inte håller med – om att arbetare och akademiker har gemensamma intressen.