Fackets bild: Kollektivavtal – inte individavtal!

För att göra kollektivavtalen mer "attraktiva" för arbetsgivarna föreslås nu att de ska bli mer individanpassade. Hur rimmar det med kollektivavtalens fördel, och är det egentligen det som är problemet? Det frågar sig Simon Vinge och Ursula Berge i Fackets bild.

I förra veckan presenterade Arbetsmarknadsekonomiska rådet sin nya rapport ”Hur fungerar kollektivavtalen?”. Där beskriver rådet att den fallande fackliga organisationsgraden är ett problem för kollektivavtalen, och att lösningen är att göra kollektivavtalen mer attraktiva för arbetsgivarna. Det föreslås göras genom "kollektivavtal light" där det inte ingår pensionslösningar och annat.

Men om man tittar på den här tabellen från rapporten kanske det inte är det som är det stora problemet:

Viktigare skäl till att det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen, än innehållet i det, är att de anställda inte har efterfrågat det. Då blir det fackliga uppdraget tydligt. Att teckna moderna och attraktiva kollektivavtal, för arbetstagarna, inte bara för arbetsgivarna!

Lyssna på Simon Vinge och Ursula Berge i veckan vlogg och kommentera gärna. Hur gör vi det vanligare att arbetstagarna efterfrågar kollektivavtal som är så avgörande för en fungerande arbetsmarknad? Och hur kan facket understödja det?