Fackets bild: Vad gör Arbetsförmedlingen?

Förmedlar inte Arbetsförmedlingen arbete? Vilken är den politiska kompromissen när alla vill lägga ner? Fackets bild tar sig an de stora frågorna och värmer upp inför Arbetsmarknadsutredningens släpp i januari.

Förmedlar inte Arbetsförmedlingen arbete? Vad betyder egentligen strategisk kompetensförsörjning? Och vilken är den politiska kompromissen när alla skriker ”lägg ner AF”? Ursula och Simon angriper och besvarar de stora frågorna för att värma upp inför Arbetsmarknadsutredningens släpp i januari. Fackets bild hjälper dig som vanligt att navigera mellan läckor, SOU:er och politiska slagord.

Fackets Bild är kommentarer på dagsaktuella frågor med en facklig vinkel. Den görs av Ursula Berge, samhällspolitisk chef och Simon Vinge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR.