Fackförbund engagerar sig i flyktingkatastrofen

Förutom att stötta människor på flykt engagerar sig fackförbund i långsiktiga insatser för att förbättra arbetsvillkor och stötta fackliga organisationer i andra länder. På så sätt vill man bidra till att människor inte behöver fly alls.

Akademikerförbundet SSR:s solidaritetsfond skänker 50 000 kronor till FN-organet UNHCR för att hjälpa människor på flykt. Även andra fackförbund ger bidrag för att lindra den humanitära katastrofen som just nu utspelar sig framför våra ögon.

– Inte en enda människa till ska behöva dö på sin flykt från krig och förtryck. EU:s medlemsländer måste tillsammans ta sitt ansvar för situationen, säger Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

Tidigare i år har Solidaritetsfonden, som finansieras av förbundets medlemmar, skänkt bidrag till UNHCR:s arbete i flyktingläger. Även kvinnor i Syrien har fått pengar i syfte att öka kvinnors deltagande i fredsprocessen.

I dag beräknas 18 miljoner människor i och kring Syrien vara i stort behov av hjälp. Cirka 3,9 miljoner människor har lämnat Syrien och 10 miljoner människor är på flykt inom landet.

– Situationen är katastrofal och det är vår skyldighet att försöka hjälpa dem som är på flykt undan krigets fasor, poängterar Heike Erkers.

Den svåra flyktingsituationen har fått ILO (FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor) att gå ut med ett upprop till fack och arbetsgivare att samarbeta för en varaktig lösning.

– Tillfälliga åtgärder för att stoppa strömmen av migranter skrapar bara på ytan. Vi måste komma åt grundorsakerna som tvingar människor att sätta sina liv på spel för att hitta arbete och trygghet i främmande länder, säger ILO:s generalsekreterare Guy Ryder i ett uttalande.

Även den svenska föreningen Union to Union, vars medlemmar i Sverige är Saco, LO, TCO, arbetar långsiktigt för att komma tillrätta med att människor tvingas till flykt

Föra året fanns det 232 miljoner migranter i världen och i år beräknas antalet uppgå till 300 miljoner.

– En ny rapport visar att miljontals människor kommer att migrera inom Indien på grund av regn och torka till följd av klimatförändringar och på sikt kommer vi se allt fler klimatflyktingar även i Europa. Vi måste därför satsa på ett långsiktigt arbete för att människor ska kunna stanna i sina hemländer och inte tvingas på flykt, säger Kristina Henschen, kanslichef för Union to Union.

Föreningen samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar på plats närmare hundra fackliga utvecklingsprojekt i ett åttiotal länder.

Kristina Henschen betonar vikten av att verka för samhällen som kan erbjuda sina invånare sysselsättning med bra arbetsvillkor och anständiga löner som det går att leva. 

– På så sätt kan människor stanna kvar i sina hemländer i stället för att tvingas på flykt.

 Hon är kritisk till att en stor del av den svenska biståndsbudgeten går till att täcka det akuta flyktingmottagandet.

– Självklart är det vår moraliska skyldighet att öppna famnen för de flyktingar som kommer i dag. Men pengarna borde tas främst från andra av regeringens budgetposter. Nu går 25 procent av biståndsbudgeten till flyktingmottagande vilket urholkar möjligheterna att långsiktigt förebygga att allt fler människor tvingas på flykt. Andra aktörer, som företag, kan också ta mer ansvar för hållbarhet och schyssta villkor för migranterna genom att följa de internationellt överenskomna ramverk och riktlinjer som finns, säger Kristina Henschen. 

Text: Gertrud Dahlberg