Facklig baskurs

Varmt välkommen med din anmälan till vårens första fackliga baskurs! Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning.

Kursen vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Skånes, Blekinges, Kalmars, Kronobergs och Jönköpings län. Inbjudan riktas även till dig som omfattas av Pactas kollektivavtal. Observera att inbjudan ej riktas till dig som är förtroendevald i Malmö stad och Region Skåne. Dessa har egna baskurser.

Tid och plats

Tid: Onsdag 8 mars kl. 09.30-17.00 (fika serveras från kl. 9.00)
Torsdag 9 mars kl. 09.00-16.30
Plats: Alvesta konferenscentrum, Centralgatan 2, Alvesta

Anmälan

Anmäl dig via webbformuläret senast 8 februari. I anmälan kan du även ange om du vill delta i vår gemensamma middag på kvällen 8 mars. Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på om du fått plats får du senast under vecka 6. Boka inga resor innan dess.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd det program som bifogas senare med bekräftelsen vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Bekräftelse och resor

Bekräftelse på om du fått plats på kursen får du senast vecka 6. Med den följer ett program för dagarna och en instruktion för hur resan bokas. Du som har mer än 1,5 timmes resväg  från hemmet till platsen för kursen kan i anmälan ange om du behöver boende. Bokning av hotell görs av förbundet.

Platsantalet på kursen är begränsat. Om antalet anmälda blir för stort kommer platserna att fördelas med hänsyn till att få en så stor representation som möjligt från olika föreningar.

Eventuella frågor besvaras av Tariq Bacchus.

Välkommen! 
Akademikerförbundet SSR

  • Datum och tid: 8 March 2017 kl. 09:00
  • Plats: Alvesta konferenscentrum, Centralgatan 2, Alvesta