Facklig baskurs

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Stockholm, Gotland, Södermanland & Östergötlands län.

Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning.

Datum & Tid
12 september kl. 09.30-16.30 (fika från kl. 09.00) 
13 september kl. 09.00-16.30 (fika från kl. 08:30)

Plats
Akademikerförbundet SSRs konferenscenter, Mariedalsvägen 4, Stockholm. Tunnelbanestation: Stadshagen. 

Anmäl dig senast den 21 juli 2017 genom att klicka på denna länk. 

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du 3-4 veckor innan kursstart. Boka inga resor innan dess. Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor
Med bekräftelsen får du en instruktion för hur resan bokas. 
Du som har mer än 1,5 timmes resväg från hemmet till platsen för kursen kan i anmälan ange om du behöver boende. OBS! Bokning av hotell görs av förbundet.

Eventuella frågor besvaras av assistent Filippa Eriksson på e-post: filippa.eriksson@akademssr.se

 

Välkommen!