Facklig Baskurs för förbundets förtroendevalda på privat sektor

Akademikerförbundet SSR bjuder in dig som är fackligt förtroendevald på privat sektor till en Facklig Baskurs. Kursen vänder sig till förtroendevalda i hela landet. Föranmälan krävs.

Inbjudan till Facklig baskurs i Stockholm måndag den 4 maj 2015

Innehåll                                                                                                                                                                    

  • Fackligt ledarskap och fackligt arbete i praktiken samt förtroendemannalagen (FML)
  • Inflytande genom medbestämmandelagen (MBL)
  • Arbetsmiljö och rehabilitering
  • Anställningsavtal och villkor i kollektivavtal
  • Pensioner och försäkringar genom kollektivavtal (bl.a. ITP)

Tid:
Kl 09.30 (fika från kl 9) – kl. 17.00
Plats:
Akademikerförbundet SSRs kansli, konferenscenter, Mariedalsvägen 4, Stockholm. T-bana Stadshagen.

Anmälningstiden har löpt ut. .

Frågor om kursen kan ställas till katarina.berkowitz@akademssr.se                          

Välkommen! 
Akademikerförbundet SSR   
                                                                                     

  • Datum och tid: 4 May 2015 kl. 09:30
  • Plats: Akademikerförbundet SSRs kansli, konferenscenter, Mariedalsvägen 4, Stockholm. T-bana Stadhagen