Facklig baskurs för förtroendevalda i Region Syd

Kursen riktar sig i första hand till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Blekinges, Kalmars, Kronobergs, Jönköpings och Skånes län (ej Malmö Stad och Region Skåne då dessa har egna utbildningar) som inte tidigare har gått någon baskurs.

Anmälan
Anmäl är stängd. Var uppmärksam på den nya starttiden 9:30.  OBS! Ange också om du har några allergier eller önskemål om specialkost. Ange också om du vill delta på middagen dag ett. Vid ytterligare frågor, kontakta Tariq Bacchus.

I anmälningsformuläret gör du följande:
1. Fyll i raden med personnummer (tio siffror utan bindesstreck)
2. Klicka en gång på SPARA så fylls dina övriga uppgifter i automatiskt.
3. Kontrollera att e-postadressen stämmer.
4. Ange i rutan Övrig information eventuella behov av specialkost
5. Klicka på SPARA en gång till så att anmälan går iväg.

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du vecka 39. Boka inga resor innan dess.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas med bekräftelsen vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Bekräftelse och Resor
Bekräftelse på om du fått plats på kursen får du senast vecka 39. Med den följer ett program för dagarna och en instruktion för hur resan bokas. Du som har mer än 1,5 timmes resväg från hemmet till platsen för kursen kommer att erbjudas boende. Boka INGET boende på egen hand. Platsantalet är begränsat. Om antalet anmälda blir för stort kommer platserna fördelas med hänsyn till att få en så stor representation som möjligt från olika föreningar.

Välkommen!

  • Datum och tid: 14 October 2015 kl. 09:30
  • Plats: Hotell Statt Hässleholm, Frykholmsgatan 13, Stortorget, Hässleholm