Facklig baskurs för förtroendevalda i Västra Sverige

Kommun- och landstingsanställda förtroendevalda är välkomna på facklig baskurs i Skövde.

Datum: 14-15 oktober 2015

Plats: Scandic Hotel Billingen, Trädgårdsgatan 10 i Skövde.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml LFF). Använd bifogat program. Akademikerförbundet SSR står för samtliga kostnader inklusive middag dag ett. Traktamenten utgår ej.

Anmälan

Anmäl dig senast 9 september 2015. Vid ytterligare frågor vänligen kontakta Jessica Blomström på jessica.blomstrom@akademssr.se .

OBS! Ange också om du vill delta på middagen dag ett, samt om du är i behov av övernattning (enkelrum).

Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras. Bekräftelse skickas ut cirka fyra veckor innan kursstart.

Välkommen!                                                                                   

  • Datum och tid: 14 October 2015 kl. 09:30
  • Plats: Scandic Hotel Billingen, Skövde