Facklig baskurs för förtroendevalda region öst

Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda, inom kommuner och landsting i Stockholms, Gotlands, Södermanlands, Upplands, Östergötlands och Gävleborgs län som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning (ej förtroendevalda i Stockholms stad, då de har egen basutbildning).

Datum och tid
21-22 oktober 2015
Onsdag 21 oktober kl. 09.30-16.30 (fika från kl. 9.00)
Torsdag 22 oktober kl. 09.00-16.30
Plats
Akademikerförbundet SSRs konferenscenter, Mariedalsvägen 4, T-Stadshagen,
Stockholm.

Anmälan
ANMÄL DIG HÄR senast 25 september.

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du senast vecka 40. Boka inga resor innan dess.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig
förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas senare bekräftelse vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor
Med bekräftelsen senast vecka 40 följer en instruktion för hur resan bokas. Du som har mer än 1,5 timmes resväg från hemmet till platsen för kursen kommer att erbjudas boende. Boka inte boende på egen hand.

Eventuella frågor besvaras av kerstin.lagerman@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR
 

  • Datum och tid: 21 October 2015 kl. 09:30
  • Plats: Akademikerförbundet SSRs konferenscenter, Mariedalsvägen 4, T-Stadshagen, Stockholm.