Facklig baskurs i Göteborg

Kursen vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Västra Sverige. Den är på två dagar och i första hand för fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning.

Tid och plats

Datum: 19-20 oktober 2016
Tid: Onsdagen 19 oktober klockan 10.00-17.00 (fika från klockan 9.30). Torsdag 20 oktober klockan 09.00-16.00
Plats: Göteborg, Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4.

Anmälan

Anmäl dig via webbformuläret senast den 15 september 2016. Du får då en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på om du fått plats på kursen får du senast 3-4 veckor innan kursstart. Boka inga resor innan dess.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som fackligförtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas senare i bekräftelse vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor

Med bekräftelsen får du instruktion för hur resan bokas. Du som har mer än 1,5 timmes resväg från hemmet till platsen för kursen, kan i anmälan ange om du behöver boende. Eventuella frågor besvaras av Jessica Blomström     

Välkommen!    

  • Datum och tid: 19 October 2016 kl. 10:00
  • Plats: Göteborg