Facklig baskurs i Nässjö

Anmälan är stängd. Kursen vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommun och landsting i Skånes, Blekinges, Kalmars, Kronobergs och Jönköpings län. Observera att kursen inte riktar sig till förtroendevalda i Malmö Stad och Region Skåne då dessa har egna baskurser.

Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning.

Datum och tid

8-9 mars, 2016
8 mars: klockan 09.30–17.00 (fika från klockan 09.00)
9 mars: klockan 09.00–16.30

Plats

Hotell Högland, Esplanden 4, Nässjö

Föranmälan krävs

Sista anmälningsdag har passerat. För frågor, kontakta Tariq Bacchus. Du som anmält dig dessförinnan får bekräftelse på plats får du senast vecka 6. Boka inga resor innan dess.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas senare, med bekräftelsen, vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Bekräftelse och resor

Bekräftelse på om du fått plats på kursen får du senast vecka sex. Med den följer ett program för dagarna och en instruktion för hur resan bokas. Du som har mer än en och en halv timmes resväg  från hemmet till platsen för kursen kan i anmälan ange om du behöver boende. Bokning av hotell görs av förbundet. Du kan även ange om du vill delta i vår gemensamma middag på kvällen 8 mars.

Platsantalet på kursen är begränsat. Om antalet anmälda blir för stort kommer platserna att fördelas med hänsyn till att få en så stor representation som möjligt från olika föreningar.

Eventuella frågor besvaras av Tariq Bacchus.

  • Datum och tid: 8 March 2016 kl. 09:30
  • Plats: Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö