Facklig baskurs i Skövde

Kursen vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Västra Sverige. Den är på två dagar och i första hand för fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning.

Tid och plats

Tid: 8-9 februari 2017. Onsdag den 8 februari klockan 10.00-17.00 (fika från klockan 9.30), samt torsdag 9 februari klockan 09.00-16.00.
Plats: Skövde, Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10.

Anmälan

Anmäl dig via webbformuläret senast den 8 januari 2017. Du får då en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på om du fått plats på kursen får du senast 3-4 veckor innan kursstart. Boka inga resor innan dess.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som fackligförtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas senare i bekräftelse vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor

Med bekräftelsen får du instruktion för hur resan bokas. Du som har mer än 1,5 timmes resväg från hemmet till platsen för kursen, kan i anmälan ange om du behöver boende. Eventuella frågor besvaras av Jessica Blomström     

Välkommen!    

  • Datum och tid: 8 February 2017 kl. 10:00
  • Plats: Skövde