Facklig baskurs i Stockholm

Kursen vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Stockholms, Gotlands, Södermanlands, Upplands, Östergötlands och Gävleborgs län. Den är på två dagar och i första hand för fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning.

Tid och plats

Datum: 21-22 april 2016
Tid: Torsdag 21 april klockan 09.30-16.30 (fika från klockan 9.00). Fredag 22 april klockan 09.00-16.30
Plats: Akademikerförbundet SSR:s konferenscenter, Mariedalsvägen 4, T-Stadshagen, Stockholm.

Anmälan 

Anmäl dig via webbformuläret senast den 15 mars 2016. Du får då en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på om du fått plats får du senast vecka 3. Boka inga resor innan dess.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som fackligförtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas senare bekräftelse vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor 

Med bekräftelsen får du  instruktion för hur resan bokas. Du som har mer än 1,5 timmes resväg från hemmet till platsen för kursen kan i anmälan ange om du behöver boende. Eventuella frågor besvaras av Kerstin Lagerman              

  • Datum och tid: 21 April 2016 kl. 09:30
  • Plats: Akademikerförbundet SSRs konferenscenter, Mariedalsvägen 4, T-Stadshagen, Stockholm