Facklig baskurs i Stockholm för förtroendevalda

För fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Stockholms, Gotlands, Södermanlands, Upplands, Östergötlands och Gävleborgs län Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till de som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning. Föranmälan krävs - senast 27 mars.

Inbjudan till facklig baskurs i Stockholm för förtroendevalda inom kommuner och landsting i Stockholms, Gotlands, Södermanlands, Upplands, Östergötlands och Gävleborgs län.
Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till de som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning.

Datum och tid:
Onsdag 22 april kl. 09.30-16.30
Torsdag 23 april kl. 09.00-16.30
Plats:
Akademikerförbundet SSRs konferenscenter, Mariedalsvägen 4, T-Stadshagen, Stockholm

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas bekräftelsen vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor
När du blir antagen till utbildningen får du en bekräftelse med instruktion för hur resan bokas. Boka inga resor innan du vet om du får plats på kursen.

Anmälningstiden har nu gått ut och kursen är fulltecknad!

Eventuella frågor ställs till katarina.berkowitz@akademssr.se

Välkommen!

  • Datum och tid: 22 April 2014 kl. 09:30
  • Plats: Akademikerförbundet SSRs konferenscenter, Mariedalsvägen 4, T-Stadshagen, Stockholm