Facklig basutbildning

Kursen vänder sig till fackligt förtroendevalda inom kommuner och landsting i Stockholm, Gotland, Södermanland & Östergötlands län.

Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning.

Tid och plats 

Tid: 26 april kl. 09.30–16.30 (fika från kl. 09.00), 27 april kl. 09.00-16.30 (fika från kl. 08:30)
Plats: Akademikerförbundet SSR:s konferenscenter, Mariedalsvägen 4, Stockholm. Tunnelbanestation: Stadshagen.

Anmälan

Anmäl dig senast den 23 mars 2017 via onlineformuläret. Du får då en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du 3-4 veckor innan kursstart. Boka inga resor innan dess. Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor

Med bekräftelsen får du en instruktion för hur resan bokas. Du som har mer än 1,5 timmes resväg från hemmet till platsen för kursen kan i anmälan ange om du behöver boende. OBS! Bokning av hotell görs av förbundet. Eventuella frågor besvaras av assistent Filippa Eriksson på filippa.eriksson@akademssr.se.

  • Datum och tid: 26 April 2017 kl. 09:30
  • Plats: Stockholm