Facklig fortsättningskurs för förtroendevalda i norr

Kursen vänder sig till lokalt förtroendevalda inom kommun och region i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Uppland, Gävleborg och Värmlands län.

Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till dig som i ditt fackliga uppdrag företräder förbundet i förhandlingar/samverkan med arbetsgivaren. Du ska ha genomgått facklig grundutbildning. Det ska ha passerat ungefär ett år eller mer sedan du gick grundutbildningen.

Plats

Kansliet, Mariedalsvägen 4 i Stockholm

Datum

18-19 mars 2020. Dag 1 börjar med fika från kl 09:30 och vi slutar ca kl 16:00 dag 2.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som fackligt förtroendevald (jml FML). Använd program som bifogas bekräftelsen vid ansökan.

Kostnader

Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte. Vid enkel resväg över 1,5 timmar står förbundet för hotellrum. Boka inte hotell på egen hand. Kom ihåg att också ange eventuella kostalternativ/allergier vid anmälan till träffen.

Anmäl dig senast 13 februari 2020 genom att klicka HÄR.

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du senast under vecka 8. Boka inga resor innan dess. Resor ersätts i efterskott, tåg 2:a klass eller billigare färdsätt. Vid för många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från alla föreningar garanteras. Bekräftelse skickas ut c:a 4 veckor innan kursstart.

Eventuella frågor ställs till Lena Dimitriadou på lena.dimitriadou@akademssr.se

Glöm ej att ansöka om ledighet med bibehållen lön för 18-19 mars 2020 med stöd av Förtroendemannalagen§ 6-7 och med bifogat program som stöd för din ansökan i det fall du är fackligt förtroendevald. Tänk också på att du måste vara anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman. Din förening gör detta om det inte redan är gjort. Enskild medlem som ännu inte är förtroendevald/skydds- eller arbetsplatsombud, men önskar delta behöver tillåtelse från arbetsgivaren.

Program

Kommer med bekräftelsen.

Välkommen!

  • Datum och tid: 18 mars 2020 kl. 09:30 - 19 mars 2020 kl. 16:00
  • Plats: Mariedalsvägen 4, Stadshagen