Facklig fortsättningskurs för förtroendevalda i Region Syd

Till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skånes län.

Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som i sitt fackliga uppdrag företräder förbundet i förhandlingar/samverkan med arbetsgivaren. Du ska ha genomgått facklig basutbildning. Det ska ha passerat ungefär ett år eller mer sedan du gick basutbildningen.

Datum och tid
19-20 november 2015
Torsdag 19 november 09.30-17 (fika från 9.00)
Fredag 20 november 09.00-16.30
Plats
Hotell Rådmannen/Konferenscentrum, Centralgatan 2, Alvesta

Program
Dag 1 - Medbestämmandelagen och samverkan enligt FAS 05, Arbetsmiljölagstiftningen och lokalt arbetsmiljöarbete, Grupparbete +redovisning.
Dag 2 - Anställningsskydd enligt lag och avtal, diskriminering i arbetslivet.

Anmälan
Anmälan är stängd! För frågor, kontakta Tariq Bacchus.

Ledighet
När du får bekräftelse om plats - Glöm inte att ansöka om ledighet med bibehållen lön för kursdagarna med stöd av Förtroendemannalagen§ 6-7 och använd det program du får som stöd för din ansökan. Tänk också på att du måste vara anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman. Din förening gör detta om det inte redan är gjort. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor
Med bekräftelsen senast vecka 43 följer en instruktion för hur resan bokas. De som har mer än 1,5 timmes resväg från hemmet till platsen för kursen erbjuds boende. Boka inte boende på egen hand. Vi kommer även erbjuda gemensam middag (inte en del av kursen) till de som så önskar.

Eventuella frågor besvaras av Tariq Bacchus.

Välkommen! 
Akademikerförbundet SSR

  • Datum och tid: 19 November 2015 kl. 09:30
  • Plats: Hotell Rådmannen/Konferenscentrum, Centralgatan 2, Alvesta