Facklig fortsättningskurs i Hässleholm för förtroendevalda inom Kommun och Landsting i Region Syd

Kursen vänder sig till lokalt förtroendevalda inom kommun och landsting i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skånes län. Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till dig som i ditt fackliga uppdrag företräder förbundet i förhandlingar/samverkan med arbetsgivaren. Du ska ha genomgått facklig basutbildning och det ska ha passerat ungefär ett år eller mer sedan du gick basutbildningen. Varje lokalförening ombeds att anmäla 2 representanter. Observera att sista anmälningsdatum löpte ut 15/2. För frågor kontakta tariq.bacchus@akademssr.se

Program

Dag 1 Medbestämmandelagen och samverkan enligt FAS 05, Arbetsmiljölagstiftningen och lokalt arbetsmiljöarbete, Grupparbete +redovisning.

Dag 2 Anställningsskydd enligt lag och avtal, diskriminering i arbetslivet.

Program

Dag 1 Medbestämmandelagen och samverkan enligt FAS 05, Arbetsmiljölagstiftningen och lokalt arbetsmiljöarbete, Grupparbete +redovisning.

Dag 2 Anställningsskydd enligt lag och avtal, diskriminering i arbetslivet.

Observera att sista anmälningsdatum löpte ut 15/2. För frågor kontakta tariq.bacchus@akademssr.se

Tid och plats: 17 mars 9:00 - 18 mars 16:30

Resor och kostnader: Akademikerförbundet SSR står för reskostnader med billigaste färdmedel (tåg 2:a klass) samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte. Vid enkel resväg över 1,5 timmar står förbundet för hotellrum. Boka inte hotell på egen hand.

Ledighet: Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som fackligt förtroendevald (jml FML). Använd program som bifogas bekräftelsen vid ansökan.

  • Datum och tid: 17 March 2015 kl. 09:00
  • Plats: Hotell Statt Hässleholm, Stortorget, Frykholmsgatan 13