Facklig grundkurs

Till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Skånes, Blekinges, Kalmars, Kronobergs och Jönköpings län. Inbjudan riktas även till dig som omfattas av Pactas kollektivavtal. OBS! Inbjudan riktas ej till dig som är förtroendevald i Malmö stad och Region Skåne. Dessa har egna baskurser. 

Kursen är på två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig basutbildning.

Datum och tid
Tisdag 22 maj kl. 09:30 - 17:00 (fika serveras från kl. 09:00) 
Onsdag 23 maj kl. 09:00 - 16:30 

Plats
Clarion Grand Hotel, Stortorget 8-12 Helsingborg

Anmälan
Föranmälan krävs, anmäl dig senast 22 april
Glöm inte att anmäla eventuella allergier eller önskemål om specialkost. 

Till Anmälan

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på om du fått plats på kursen får du när anmälningstiden löpt ut. Boka inga resor eller hotell innan dess.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd det program som bifogas senare med bekräftelsen vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Bekräftelse och Resor
Bekräftelse på om du fått plats på kursen får du när anmälningstiden löpt ut. Med den följer ett program för dagarna och en instruktion för hur resan bokas. Du som har mer än 1,5 timmes resväg från hemmet till platsen för kursen kan i anmälan ange om du behöver boende. Bokning av hotell görs av förbundet. Du kan även ange om du vill delta i vår gemensamma middag på kvällen 22 maj.

Platsantalet på kursen är begränsat. Om antalet anmälda blir för stort kommer platserna att fördelas med hänsyn till att få en så stor representation som möjligt från olika föreningar.

Eventuella frågor besvaras av Pontus Warg

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR

  • Datum och tid: 22 May 2018 kl. 09:00
  • Plats: Helsingborg