Fackligt förtroendevalda till regionalfacklig utbildning i strategiskt arbetsmiljöarbete.

Personalomsättningen och arbetsbelastningen är höga för såväl chefer, socionomer och personalvetare m.fl.

Vi vet att vi inom några få år kommer att ha en brist på chefer och många andra professioner i ovan nämnda lokala sektorer. Det finns därför ett gemensamt intresse att tillsammans med arbetsgivaren finna lösningar på kort och lång sikt när det gäller arbetsmiljöarbetet.

Tid

kl 10:00 – 16:00, fika från kl 09:30

Plats

Best Western Hotel Gamla teatern, Thomeégränd 20 i Östersund

Program

Arbetsmiljöpolitiska programmet Hållbart arbetsliv

Personalekonomi

Signaler om dålig arbetsmiljö och fakta insamling

Hur jobbar vi inom samverkansgruppen på olika nivåer?

Strategiska åtgäder

Hur arbetar vi fram en strategi tillsammans med arbetsgivaren så att just din arbetsplats kommer att vara den mest attraktiva i framtiden?

Varje lokalförening ombeds att anmäla 2 representanter. Glöm inte att också ange eventuella kostalternativ/allergier vid anmälan till träffen.

Anmälan

till lena.dimitriadou@akademssr.se senast den 20 maj 2016.

Glöm ej att ansöka om ledighet med bibehållen lön för 2/6 2016 med stöd av Förtroendemannalagen§ 6-7 och med bifogat program som stöd för din ansökan i det fall du är fackligt förtroendevald.

Tänk också på att du måste vara anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman. Din förening gör detta om det inte redan är gjort.

Enskild medlem som ännu inte är förtroendevald/skydds- eller arbetsplatsombud, men önskar delta behöver tillåtelse från arbetsgivaren. Vid eventuella frågor kontakta Joakim Rydvall.

Varmt välkommen!

Ombudsman
Joakim Rydvall

 

  • Datum och tid: 2 June 2016 kl. 09:30
  • Plats: Östersund